ЗА НАС

Българското училище в Атланта  „Св. Константин- Кирил Философ“ е единственото в щата Джорджия с десетгодишна история и традиции в езиковата подготовка и обучение на деца и ученици от български произход

Училището е признато и подкрепено от Българското образователно министерство и с гордост предлага разнообразие от образователни програми, извънкласни дейности и други академични услуги сред които:

  • Интересни и забавни занимания за деца в детската градина- 3 години, както и в
  • Предучилищна възраст от 4 -7 години
  • Изграждане и формиране на писмена грамотност и четивна компетентност по български език и литература -за деца в 1 ,2, 3 и 4 клас
  • Фокусиране върху пропуските в граматиката, речника, формалното писмено и речево общуване чрез занимания в клас и с участия в проекти с практическа насоченост сред българската общност в Атланта- ученици над 11 години (след 4 и 5 клас).
  • Вдъхновяваме с добрите примери от българската история
  • Народни танци, спортни танци и други извънкласни дейности по интереси с български специалисти, преподаватели, треньори и учители.
  • Провеждаме тест ALTA в училището и подготвяме гимназисти за успешното му полагане с цел получаване на печат за двуезичност (Seal of Biliteracy) и квалификация за 3 университетски кредита при новоприети студенти.
  • Организираме празнични събития, концерти и тържества и приобщаваме българската общественост в Атланта в тях.

Разполагаме с иновативна материална база в района на Buckhead и се гордеем с активен родителски съвет, който дейно участва в живота и развитието на училището.  
Преподавателите в Българското училище в Атланта имат професионална подготовка и образование и отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност. Те са специалисти с богат опит и умения за работа с деца. 
Целта на училището е да обхваща все по-голям брой български деца, чиито семейства са трайно или временно установени в САЩ и да стимулира изучаването му с цел запазване на уникалното българско  културно и езиково наследство.
                                                                                                    Знанието на роден език е безценно богатство!