Начало

Българското училище в Атланта „Св. Константин Кирил Философ“ е основано и регистрирано като „Български център за културен напредък” в щата Джорджия.
Училището отвори врати на 14.02.2009 и в него се предлага обучение по български език и литература, история, география на България,традиции и фолклор за деца от български произход, които живеят в Америка. Издаваните от училището удостоверения се признават от Министерство на образованието и дават възможност на учениците да продължат обучението си в България без полагане на приравнителни изпити.

Преподавателите в Българското училище в Атланта имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност.
Целта на училището е да обхваща все по-голям брой български деца, чиито семейства са трайно или временно установени в Америка,както и да популяризира българския език и традиции в Атланта.