Начало

Създаване на Български център за културно развитие и Българско училище „Св. Константин-Кирил Философ“

В крак със световната миграционна тенденция, в началото на века в щата Джорджия се оформя няколко хилядна българска общност. Постепенно българите започват да изграждат собствено общество и колкото повече се вливат в  многоликата американска среда, толкова  по-осезаема се усеща нуждата да съхранят своята уникалност и културна идентичност. Независимо от далечното разстояние, желанието да опазят традициите и езика си живи и да ги предадат на следващото поколение е болезнено силно.

Една човешка и родолюбива идея хвърля мост към поколенията напред. Така се   създава Български център за културен напредък, който да бъде средище на българите в Атланта. Нашата цел е  да съхраним българското самосъзнание, самоопределение и самочувствие! Да се обединим от традициите и обичта към България, която всеки от нас носи в сърцето си.

Нашият най-голям приоритет са децата -въпреки, че са рожби на две култури ние трябва  да осъзнаем, че богатството не е в делението и различията, а в мъдростта те да вървят ръка за ръка. С общи усилия да правим така, че те да познават корените и произхода си, историята на предците си и да съхраним у тях  „туй що не гасне“- нашия силен български дух и традиции.

Да поддържаме родовата си памет, защото тя  е като светлината. Тя е опазила народа ни през вековете и ще го пази, докато свят светува!