ЗА НАС

Българското училище в Атланта „Св. Константин Кирил Философ“ е основано и регистрирано като „Български център за културен напредък” в щат Джорджия.

Училището отваря врати на 14.02.2009 и предлага обучение по български език и литература, история, география на България. Важна част от образователния процес е предаването  на българските традиции и фолклор на деца от български произход, които живеят в Америка.  Издаваните от училището удостоверения се признават от Министерство на образованието и дават възможност на учениците да продължат обучението си в България без полагане на приравнителни изпити.

Преподавателите в Българското училище в Атланта имат професионална подготовка и образование, които отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност. Те са специалисти с богат опит и умения за работа с деца. 

Целта на училището е да обхваща все по-голям брой български деца, чиито семейства са трайно или временно установени в Америка, както и да популяризира българския език и традиции в Атланта. Глобализацията днес се е превърнала в норма и запазването на автентичността на всеки индивид, на всяко семейство трябва да се превърне в приоритет. Това стои в основата на мисията на Българското училище в Атланта.