РЕГИСТРАЦИЯ

Записването за учебната година се извършва на два основни етапа –  предварителен, през месец май и финален през месец септември. Ранното записване позволява да се определят часовете за провеждане на заниятията, както и разпределението на учителския състав. Ранното записване позволява и запазване на място на ученика, тъй като групите се запълват бързо. Най-ползотворно за ученика е да започне учебната година в началото на септември, но при наличие на свободни места е възможно и по-късно започване.

Таксата за учебната 2017/2018 година е в размер на $ 637,50  на дете и включва от 30 до 34 учебни седмици, според годишния учебен план за всеки клас. За две деца от семейство се ползва отстъпка 10% от общата сума, а за три деца 15% . Административната такса за записване през месец септември се плаща еднократно и е в размер на $40. Месечната такса се заплаща до всяко 10-то число на предстоящия месец с чек на името на Bulgarian Center for Cultural Advance L.L.C. или в брой при касиера на училището. При закъснение и заплащане след 10-то число на месеца , организацията има право да удържа такса закъснение в размер на $ 25При отсъствия на деца и ученици, организацията не се задължава да прави отстъпки от таксата. При отменяне на часове, зависещи от организацията, то средствата ще бъдат възстановени, ако не се намери решение за отучване на пропуснатите занятия.

Записването може да се извърши на място – 3180 Peachtree Rd NE, Atlanta, Georgia 30305 (Peachtree Road United Methodist Church). Допълнителна информация  за точните дата, час и кабинет  се предоставят непосредствено преди всеки етап.

Освен на място, можете да изтеглите формата за записване от ТУК, да я попълните и изпратите на електронна поща silviya@bgschoolatlanta.com, а регистрацията да заплатите през месец септември, заедно с първата учебна такса.

Не лишавайте детето си от шанса да знае родната си реч! Не позволявайте българският език да е чужд и не допускайте прекъсване на връзката с България!
Езикът е богатство, а владеенето на роден език е в основата на културата на всеки човек. Очакваме Ви!

Настойник:РодителиМайкаБащаДруги

ДаНе