УЧИЛИЩЕ

Детска градина – 3 -4 годишни деца

Детската градина към Българско училище в Атланта приема и обучава деца над 2 годишна възраст. Занятията включват игри, креативни дейности, учебни занимания. Малчуганите имат възможност да комуникират изцяло на български език, както и да вземат участие в тържества и събития, свързани със съхраняването на българския език и традиции в Атланта.

Детска градина -4-5 годишни деца

Детската градина към Българско училище в Атланта приема и обучава деца над 4 годишна възраст. Занятията включват игри, креативни дейности, учебни занимания. Малчуганите имат възможност да комуникират изцяло на български език, както и да вземат участие в тържества и събития, свързани със съхраняването на българския език и традиции в Атланта.

Подготвителна група – 5-7 години

В предучилищната група участват деца на възраст от 5 до 7 години.Основната цел е децата да поддържат добро ниво на български език или да се запознаят от първо лице с езика, ако той не е основен у дома. Чрез игрови подходи и методи децата научават, развиват и обогатяват устната си реч, също така се подготвят за писмено усвояване на езика. В тази група те пеят, разказват, играят, запознават се с България и българските обичаи, традиции, култура.

Първи клас- по програмите на МОН

В първи клас могат да се запишат ученици на възраст 7 -8 г. Занятията са с времетраене три астрономически часа и се провеждат всяка събота от 13 часа.
Постъпването в първи клас е етапът на началното ограмотяване, свързан е с овладяването четенето и писането, също така е основополагащ по отношение на общото езиково и литературно развитие на учениците.
Първолаците в българското училище в Атланта играят, танцуват, пеят, творят, създават приятелства и се забавляват. Особено внимание в обучението е заложено във формиране на отношение към българските традиции и празничен календар.

Втори клас- по програмите на МОН

След като вече са грамотни и са усвоили азбуката, учениците във втори клас пишат съчинения, четат, пеят и танцуват. Чрез разнообразни комуникационни ситуации те обогатяват знанията си по български език. Програмата набляга на синтактическите особености на езика. Второкласниците участват в реализирането на много проекти, тържества и събития, свързани с българските празнични традиции.

Трети клас – по програмите на МОН

Третокласниците имат възможността да затвърдят усвоените знания за владеене на български език. Те четат, пишат, съчиняват и рецитират. Те се запознават и с Историята на България, нейното създаване и развитие през вековете. Чрез поднасяне на най-интересните и вълнуващи факти от историята, децата опознават своите предци. Освен история, на учениците се преподава и география. Така те могат чисто практически да свържат в съзнанието си преподавания материал с конкретно място, което са посетили.

Четвърти клас -по програмите на МОН

Четвъртокласниците имат възможността да затвърдят усвоените знания за владеене на български език. Те четат, пишат, съчиняват и рецитират. Те се запознават и с Историята на България, нейното създаване и развитие през вековете. Чрез поднасяне на най-интересните и вълнуващи факти от историята, децата опознават своите предци. Освен история, на учениците се преподава и география. Така те могат чисто практически да свържат в съзнанието си преподавания материал с конкретно място, което са посетили.

Пети клас – по програмите на МОН

Учениците от пети клас имат възможността да затвърдят усвоените знания за владеене на български език. Те четат, пишат, съчиняват и рецитират. Те са нашите най-дейни участници ж училищните тържества. Те се запознават и с Историята на България, нейното създаване и развитие през вековете. Чрез поднасяне на най-интересните и вълнуващи факти от историята, децата опознават своите предци. Освен история, на учениците се преподава и география. Така те могат чисто практически да свържат в съзнанието си преподавания материал с конкретно място, което са посетили.

Български език като чужд – за ученици над 7 години

От тази година, Българското училище в Атланта предлага възможността за изучаване на българския език като чужд.Главната цел на учебните програмa е да помогне на децата от семейства, в които българският не е основен език, да се научат да боравят е него и да не се допуска да изгубят връзката със своите корени. Програмата по ще помогне за цялостното развитие на учениците, за обогатяване на общата им култура и изграждане на подходящи модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване.

Подготовка за печат по двуезичност

Ако желаете в дипломата за средно образование на Вашето дете да бъде включена оценка за владеене на български език писмено и говоримо, ученикът може да се яви на тест по Български език- ALTA и тази оценка да бъде включена в дипломата му. Ако проявявате интерес, може да се обърнете към БГ училището в Атланта за повече информация и подготовка за тестовете.