МИСИЯ И ВИЗИЯ

МИСИЯ

За нас обучението по български език е повече от начин на комуникация. Всеки език отразаява ценностите, историята и начина на мислене на тези, които го използват. Ние вярваме, че само знаейки кои сме, какви са историята и ценностите ни, можем да се развиваме успешно.

За да изпълним тази мисия се посвещаваме на следните цели:

  • Да прилагаме най-подходящата педагогика и да създадем вдъхновяваща и стимулираща образователна среда, в която обучението да бъде приятно и учащите да изпитват радост и удоволствие, идвайки всяка събота.
  • Да инвестираме в професионалното обучение на учители, базирано на нуждите на учениците и на учителите. По този начин да подобрим училището и положим здрави основи с вдъхновени и посветени на каузата професионалисти, споделящи общи ценности. 
  • Учениците ни да са успешни посланици на България в глобален аспект и да допринасят за изграждане на добрия имидж и просперитет на страната.