ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ СЕДМИЦИ ЗА 2021-2022 Г.

УЧЕБНА СЕДМИЦА ОСНОВНА СГРАДА
– ДЕН
/
Събота/
СЪБИТИЕ
1. Присъствен ден 12 септември (НЕДЕЛЯ) Откриване на учебната година
2. Учебен ден  18 септември  
3. Учебен ден  25 септември  
4. Учебен ден  октомври  
5. Учебен ден  октомври  
6. Учебен ден  16 октомври  
7. Учебен ден  23 октомври  
8. Учебен ден 30 октомври  
9. Учебен ден  ноември  
10. Учебен ден  13 ноември  
11. Учебен ден  20 ноември  
 Ваканция  27 ноември Ден на благодарността
12. Учебен ден  декември  
13. Учебен ден  11 декември  
14. Присъствен ден 18 декември Коледно тържество
Ваканция 25 декември Зимна Ваканция
Ваканция януари Зимна Ваканция
15. Учебен ден  януари  
16. Учебен ден  15 януари  
17. Учебен ден  22 януари  
18. Учебен ден  29 януари  
19. Учебен ден  февруари  
20. Учебен ден  12 февруари  
21. Учебен ден  19 февруари  
22. Учебен ден  26 февруари  
23. Присъствен ден март Честване на Мартенски празници
24. Учебен ден  12 март  
25. Учебен ден  19 март  
26. Учебен ден  26 март  
27. Учебен ден  април  
28. Учебен ден  април  
29. Учебен ден 16 април  
Ваканция 23 април Пролетна ваканция
30. Учебен ден  30 април  
31. Учебен ден  7  май  
32. Учебен ден  14 май  
33. Присъствен ден  21 май Закриване на учебната година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кога Завършва учебната година? 

Група Хорариум по МОН Последен учебен ден
Детската градина и предучилищната група 32 учебни седмици 21 май 2022 г.
I до III клас 33 учебни седмици 21 май 2022 г.
IV-VI клас 34 учебни седмици 21 май 2022г.