ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ СЕДМИЦИ ЗА 2022-2023 Г.

УЧЕБНА СЕДМИЦА ОСНОВНА СГРАДА ДЕН
/
Събота/
СЪБИТИЕ
1. Присъствен ден 03 септември Откриване на учебната година
2. Учебен ден  10 септември  
3. Учебен ден  17 септември  
4. Учебен ден  24 септември  
5. Учебен ден  октомври  
6. Учебен ден  октомври  
7. Учебен ден  15 октомври  
8. Учебен ден 22 октомври  
9. Учебен ден  29 октомври  
10. Учебен ден  ноември  
11. Учебен ден  12 ноември  
 12. Учебен ден  19 ноември  
Ваканция  26 ноември Ден на благодарността
13. Учебен ден  декември  
14. Учебен ден  10 декември  
15. Присъствен ден 17 декември Коледно тържество
Ваканция 24 декември Зимна Ваканция
Ваканция 31 декември Зимна Ваканция
16. Учебен ден  януари  
17. Учебен ден  14 януари  
18. Учебен ден  21 януари  
19. Учебен ден  28 януари  
20. Учебен ден  февруари  
21. Учебен ден  11 февруари  
22. Учебен ден  18 февруари  
23. Учебен ден  25 февруари  
24. Присъствен ден март Честване на Мартенски празници
25. Учебен ден  11 март  
26. Учебен ден  18 март  
27. Учебен ден  25 март  
28. Учебен ден  април  
29. Учебен ден  април  
Ваканция 15 април Пролетна ваканция
30. Учебен ден  22 април  
31. Учебен ден  29 април   
32. Учебен ден  май  
33. Учебен ден  13 май  
34.Присъствен ден  21 май Закриване на учебната година