ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ СЕДМИЦИ ЗА 2020-2021 Г.

УЧЕБНА СЕДМИЦА ОСНОВНА СГРАДА
HARP Center   
ДАТАДЕН
/
Събота/
СЪБИТИЕ
1. Присъствен ден 12 септември Откриване на учебната година
2. Учебен ден  19 септември  
3. Учебен ден  26 септември  
4. Учебен ден  октомври  
5. Учебен ден  10 октомври  
6. Учебен ден  17 октомври  
7. Учебен ден  24 октомври  
8. Учебен ден 31 октомври  
9. Учебен ден  ноември  
10. Учебен ден  14 ноември  
11. Учебен ден  21 ноември  
 Ваканция  28 ноември Ден на благодарността
12. Учебен ден  декември  
13. Учебен ден  12 декември  
14. Присъствен ден 19 декември Коледно тържество
Ваканция 26 декември Зимна Ваканция
Ваканция януари Зимна Ваканция
15. Учебен ден  януари  
16. Учебен ден  16 януари  
17. Учебен ден  23 януари  
18. Учебен ден  30 януари  
19. Учебен ден  февруари  
20. Учебен ден  13 февруари  
21. Учебен ден  20 февруари  
22. Учебен ден  27 февруари  
23. Учебен ден март  
24. Учебен ден  13 март  
25. Учебен ден  20 март  
26. Учебен ден  27 март  
Ваканция април Пролетна ваканция
27. Учебен ден  10 април  
28. Учебен ден  17 април  
29. Учебен ден 24 април  
30. Учебен ден  май  
31. Учебен ден  8  май Последен учебен ден (ДГ и ПГ)
32. Учебен ден  15 май Последен учебен ден (I до III клас )
33. Учебен ден  22 май Последен учебен ден (IV  до VI-ти клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кога Завършва учебната година? 

Група Хорариум по МОН Последен учебен ден
Детската градина и предучилищната група 32 учебни седмици 08 май 2021 г.
I до III клас 33 учебни седмици 15 май 2021 г.
IV-VI клас 34 учебни седмици 22 май 2021г.