ЗА НАС

Българското училище в Атланта  „Св. Константин- Кирил Философ“ е единственото в щата Джорджия с над десетгодишна история и традиции в езиковата подготовка и обучение на деца и ученици.

Училището е признато и подкрепено от Българското образователно министерство и с гордост предлага разнообразие от образователни програми, извънкласни дейности и други академични услуги сред които:

  • Интересни и забавни занимания за най-малките – 2 – 4 години;
  • Предучилищна възраст от 4 -7 години;
  • Изграждане и формиране на писмена грамотност и четивна компетентност по български език и литература -за деца в 1 – 7 клас;
  • Фокусиране върху пропуските в граматиката, речника, формалното писмено и речево общуване чрез занимания в клас и с участия в проекти с практическа насоченост сред българската общност в Атланта- ученици над 11 години (след 4 и 5 клас).
  • Вдъхновяваме с добрите примери от българската история.
  • Народни танци, клас по „Бит, култура и занаяти“ и други извънкласни дейности по интереси с български специалисти, преподаватели, треньори и учители.
  • Провеждаме и подготвяме деца за успешното полагане на изпит за придобиване на Печат за двуезичност (Seal of Biliteracy) към Депаратамента за езиково обучение към СУ „Св. Климент Охридски“ , което им дава квалификация за 3 университетски кредита при новоприети студенти.
  • Дистанционно обучение,  с директна връзка от класната стая или изцяло онлайн, в зависимост от разпределението на класовете. 
  • Организираме празнични събития, концерти и тържества и приобщаваме българската общественост в Атланта в тях.

Разполагаме с иновативна материална база в района на Buckhead и се гордеем с активен Родителски съвет, който дейно участва в живота и развитието на училището.  
Преподавателите в Българското училище в Атланта имат професионална подготовка и образование и отговарят на изискванията за заемане на учителска длъжност. Те са специалисти с богат опит и умения за работа с деца. 

С началото на 2020/2021 учебна година, Българското училище предлага и дистанционно обучение за всички нива и класове. Часовете се провеждат във виртуални класни стаи от нашите страхотни преподаватели, като по този начин се дава възможност и на деца, които живеят на по-голяма дистанция от сградата ни, да станат част от нашата забавна и ученолюбива общност! Родителят може да избере формата на провежданото обучение при записването. 

Целта на училището е да обхваща все по-голям брой български деца, чиито семейства са трайно или временно установени в САЩ и да стимулира изучаването на български с цел запазване на уникалното българско  културно и езиково наследство.

Знанието на роден език е безценно богатство! 

Имате въпроси? Как можете да се свържете с нас, разберете тук

За най-актуалната информация, снимки и предстоящи събития, последвайте ни във Фейсбук.