ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ

ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ В ДЖОРДЖИЯ 

Програмата за придобиване на печат за двуезичност (Seal of Biliteracy) в щата Джорджия е приета в официално през месец май, 2016 година. Печатът за двуезичност е доказателство за владеене на допълнителен език, освен английски. Това дава възможност познанията по български език на децата от български произход да бъдат отразени в дипломите им за средно образование, след като докажат чрез изпит, че владеят езика достатъчно добре. Печатът дава предимство и при кандидатстване в университет с 3 кредита за новоприети студенти. Единственото условие е кандидатите да преминат успешно устен и писмен тест, чрез който да демонстрират, че могат да ползват езика в различни ситуации.

Няколко са критериите, на които трябва да отговарят желаещите, за да получат Печат по двуезичност в дипломите си:

1. Да имат оценка по английски език минимум 3.0 по американската система на оценяване за периода на обучение.
2. Да докажат, че владеят български на ниво intermediate high, чрез полагане на писмен и устен тест по български език.

Българското училище в Атланта има право да администрира тестовете и оказва пълно съдействие и информация на семействата, които се интересуват от тази възможност.
За информация, регистрация и подготовка за полагане на тест по Български език  не се колебайте да се свържете с нас на предоставените координати тук.

Към днешна дата вече няколко гимназисти положиха успешно изпитите и имат печати за двуезичност по български език в дипломите си. Това ще им донесе допълнителен кредит при записване в колеж, а в последствие и при намирането на работа.