ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ

ПЕЧАТ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТ В ДЖОРДЖИЯ 

Програмата за придобиване на печат за двуезичност (Seal of Biliteracy) в щата Джорджия е приета в официално през месец май, 2016 година. Печатът за двуезичност е доказателство за владеене на допълнителен език, освен английски. Това дава възможност познанията по български език на децата от български произход да бъдат отразени в дипломите им за средно образование, след като докажат чрез изпит, че владеят езика достатъчно добре. Печатът дава предимство и при кандидатстване в университет с 3 кредита за новоприети студенти. Единственото условие е кандидатите да преминат успешно устен и писмен тест, чрез който да демонстрират, че могат да ползват езика в различни ситуации.
Няколко са критериите, на които трябва да отговарят желаещите, за да получат Печат по двуезичност в дипломите си:
1. Да имат оценка по английски език минимум 3.0 по американската система на оценяване за периода на обучение.
2. Да докажат, че владеят български на ниво intermediate high, чрез полагане на писмен и устен тест по български език.
Към момента единственият валиден тест по български език приет от щатския департамент по образование в Джорджия е ALTA, но от Дипломатическото ни представителство във Вашингтон работят усилено за утвърждаване и приемане на изпит по български към ИЧС на Софийския университет.
Ако бъде приет в Джорджия, ние своевременно ще Ви информираме за тази възможност.  

Българското училище в Атланта има право да администрира ALTA и оказва пълно съдействие и информация на семействата, които се интересуват от тази възможност.
За информация и регистрация и поготовка за полгане на тест по Български език ALTA не се колебайте да се свържете с нас.
Към днешна дата вече четирима гимназисти положиха успешно изпитите и двама от тях получиха печат за двуезичност по български език в дипломите си, което се надяваме да им донесе допълнителен бонус при кандидатстване в университети и в търсене на работа.