РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ

Mисия:  Основната цел на Родителския съвет е да подпомага и обогатява дейността на Българското Училище в Атланта. Всички ние вярваме, че чрез активно сътрудничество между родители и учители, ще успеем да създадем  най-благодатната среда за разгръщане потенциала на всяко дете. Родителският съвет организира различни мероприятия и дейности през учебната година. Той се обновява периодично – кои са неговите членове за 2019/2020 учебна година:

Гергана Иванова – председател

Доника Паркър – заместник председател

Наталия Щъркова- Иванова – касиер

Стела Стоянова – ревизор

Цветомира Георгиева – секретар

Отец Даниел Илиев – ревизор

 

“Визията ни за добре свършена работа ще се основава на следните фундаментални ценности:

Фамилия/ Семейство – Любов към Академията/Шанс – Осигуряване на достъп до най-полезните и необходими ресурси за изграждане на уверени и проспериращи деца”

 

Освен изпълнение на основните си дейности,  Родителският съвет създава и новинарския бюлетин ФЛАШ. Той съдържа интересни новини от живота на училището и българската общност в Атланта като цяло, информация за предстоящи събития, творби на нашите талантливи ученици и друга ценна информация. Последното издание можете да намерите тук.

 

За контакти:

e-mail: bgschoolatlpta@gmail.com