РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ

Mисия:  Основната цел на Родителския съвет е да подпомага и обогатява дейността на Българското Училище в Атланта. Всички ние вярваме, че чрез активно сътрудничество между родители и учители, ще успеем да създадем  най-благодатната среда за разгръщане потенциала на всяко дете. Родителският съвет организира различни мероприятия и дейности през учебната година. Той се обновява периодично – кои са неговите членове за 2023/2024 учебна година:

 

Гергана Иванова – председател 

 

 

Доника Паркър – заместник председател

 

 

Наталия Щъркова- Иванова – касиер

 

 

Стела Стоянова – ревизор

 

 

“Визията ни за добре свършена работа ще се основава на следните фундаментални ценности:

Фамилия/ Семейство – Любов към Академията/Шанс – Осигуряване на достъп до най-полезните и необходими ресурси за изграждане на уверени и проспериращи деца”

 

Уставът за работа на Родителския съвет можете да намерите тук.

През юни 2021, Родителският съвет регистрира своята неправителствена организация Bulgarian School of Atlanta Parent Foundation. Официалният статус от на Nonprofit организация ни дава криле да развием още много повече доброволчески инициативи в полза на нашето училище.

Проектът за Център “България” се зароди в началото на 22/23 учебна година. “Смятаме, че е дошло времето най-после да създадем едно българско място. Място, където всеки българин, който има нужда от помощ или информация, да може да я получи. Целта ни е да създадем център ,,България“, отворен за всички българи в Атланта. Ние вярваме, че когато сме заедно и обединени можем да постигнем повече!”

Благодарим на всеки, който ще вземе присърце тази благородна идея и ще подпомогне нашите усилия. Всички начини, по които можете да ни подкрепите можете да намерите тук Уеб страница на НПО. 

Прочетете повече за инициативата Бъдеще за Център „България“

Освен изпълнение на основните си дейности,  Родителският съвет създава и новинарския бюлетин ФЛАШ. Той съдържа интересни новини от живота на училището и българската общност в Атланта като цяло, информация за предстоящи събития, творби на нашите талантливи ученици и друга ценна информация. Последното издание можете да намерите тук.

За контакти:

e-mail: bgschoolatlpta@gmail.com