Изнесени Консулски дни в Атланта

 
Скъпи сънародници, живеещи в щата Джорджия и околността, моля запознайте се с изчерпателната информация за предстоящите Изнесени консулски дни. С доброволното сътрудничество на Българското училище и Notary Public Жулиета Иванов, ще имате възможността да се възползвате от изброените по-долу консулски услуги тук, в Атланта! 13 и 14 октомври в сградата на училището. Регистрацията е задължителна! Моля, елате с попълнени формуляри.
Ако имате допълнителни въпроси за Консулските дни в Атланта, моля свържете се Notary Public Жулиета Иванов – 404 552 0504.
Безплатен паркинг за приемното време: Blue Parking, пред сградата на училището.
 

 
ИЗНЕСЕНИ КОНСУЛСКИ ДНИ В АТЛАНТА, ДЖОРДЖИЯ
По молба на голям брой наши сънародници от района на щатa Джорджия, консулската служба към българското посолство във Вашингтон планира провеждането на изнесени консулски дни в Атланта, Джорджия в сградата на българското училище „Св. Константин-Кирил Философ“.
Дати на провеждане: 13 и 14 октомври /петък и събота/ 2023 г.
Място: Peachtree Road United Methodist Church (PRUMC)
3180 Peachtree Road, Atlanta, Georgia 30305
Приемно време: на 13 и 14 октомври от 08:30 до 17:00 ч.
 Необходимо е предварително записване на час.
Ще бъдат предоставени следните видове консулски услуги:
1. Приемане на заявления за подновяване на български лични документи – лични карти и паспорти;
2. Удостоверяване на подпис и съдържание на пълномощни и декларации;
3. Подаване на документи за регистриране на раждане или брак в България.
Заявителите следва предварително да се запознаят с информацията за необходимите документи и изисквания за предоставяне на конкретната консулска услуга на сайта на посолството: http://www.bulgaria-embassy.org/bg/konsulski-uslugi/. Спазването на горните изисквания е в интерес на бързото и ефикасно обслужване на максимален брой български граждани по време на изнесените консулски дни.
Важна информация за видовете услуги:
1. С цел своевременно обработване на заявките за издаване или подновяване на български документи за самоличност (лични карти и паспорти), всеки заявител следва предварително да:
• попълни образец на заявление;
• попълни декларация по образец, ако има изгубен, унищожен или откраднат документ, или ако иска да задържи документ;
• представи копия на придружаващите документи (ако има такива);
• да попълни декларация-съгласие за получаване на готовите документи по пощата
• представи всички валидни и невалидни български и американски документи
Подробна информация относно изискванията за издаване или подновяване на български документи за самоличност е достъпна на следния линк: http://www.bulgaria-embassy.org/bg/bg-lichni-dokumenti/. Оттук може да свалите и образците на заявления и декларации.
ВАЖНО: Всеки заявител трябва да подготви предплатен и самоадресиран плик на USPS за получаване на готовите документи с номер за проследяване на пратката (tracking number) (освен ако не смята да дойде да ги получи лично в консулската служба)
За паспорти на ненавършили 18 години деца на място трябва да присъстват и двамата родители, или да са направили нотариално заверено пълномощно с апостил и превод.
2. Удостоверяване на подпис и съдържание на пълномощни и декларации:
• всички документи със заверка и на съдържание /пълномощните за разпореждане с недвижими имоти, и по Търговския закон/ се подготвят в два еднакви екземпляра;
• пълномощните трябва да са с готов текст. На място не се пишат текстове на документи. По възможност текстът и представянето на декларации се консултират предварително с нотариуса, който ще извършва сделката в България, за да е сигурно, че отговарят на изискванията;
• да се носи копие на документа за самоличност, който да се представи при заверката. Важно: Това е документът, който е описан в пълномощното или декларацията. Уверете се, че данните от документа са вписани точно в пълномощното и документът е валиден;
ВАЖНО: Заверките няма възможност да се вземат в същия ден. Те ще се извършат след завръщането на консулкото длъжностно лице в посолството, т.к. трябва да получат номер от системата за консулски услуги. За получаване на вече заверените документи следва да представите предплатен и самоадресиран плик на USPS за получаване на готовите документи с номер за проследяване на пратката (tracking number).
3. За регистриране на удостоверенията за раждане или брак, те следва да са:
• снабдени с апостил;
• да са преведени на български от преводач от консулския окръг на посолството във Вашингтон.
По-подробна информация може да видите тук: Регистрация на раждане, брак или смърт – BG Embassy (bulgaria-embassy.org)
Преводачи: Милена Енева – 770 896 3387
Жулиета Иванов – 404 552 0504
Заплащането на всички видове услуги ще се извършва дистанционно с карта след завръщане на консулското длъжностно лице в посолството. Информация за цените можете да видите в допълнителното съобщение за дължимите такси.
Посолството изразява благодарност на представителите на местната българска общност за оказваното съдействие за организиране на изнесените консулски дни.
Размер на таксите
Видове консулски услуги:
1. Български лични документи
1.1 Лична карта
Първа за лица от 14 до 16 годишна възраст – 48 щ.д.
Следваща за лица от 14 до 18 годишна възраст – 57 щ.д.
За лица от 18 до 58 години – 60 щ.д.
За лица от 58 до 70 години – 56 щ.д.
За лица над 70 години – 48 щ.д.
1.2. Паспорт
Първи за лица до 14 годишна възраст – 56 щ.д.
Следващ паспорт на лица до 14 годишна възраст – 61 щ.д.
За лица от 14 до 58 години – 73 щ.д.
За лица от 58 до 70 години – 61 щ.д.
За лица над 70 години – 56 щ.д.
1.3. Свидетелство да управление на МПС
На лица до 58 годишна възраст – 64 щ.д.
На лица от 58 до 70 годишна възраст – 56 щ.д.
На лица над 70 години – 48 щ.д.
2. Заверка на подпис върху документ – 36 щ.д.
3. Удостоверяване на съдържание /пълномощни за разпореждане с недвижими имоти или учредяване на вещни права върху тях/ – 72 щ.д. за първа страница и по 36 щ.д. за всяка следваща страница.
Бележка относно таксите и плащанията:
Размерът на таксите е определен съгласно Заповед №169/18.11.2021 г. и Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, и по Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работа по Закона за държавните такси.
Таксите по Тарифа №3 се определят на основание предоставянето на услугите извън населеното място на седалището на посолството.
Таксите за услугите няма да бъдат събирани на място по време на консулските дни, а ще бъдат заплащани чрез банкови карти по телефона след завръщането на консула във Вашингтон. За целта моля всеки да носи лист с написани имена и контакти (телефон и мейл), за да се свържем за плащане и уточнения.
Документите ще се обработват от консулска служба в посолството само след извършено дистанционно заплащане.
За допълнителни въпроси може да се свържете с консулската служба във Вашингтон на тел: +1 (202) 387 7969.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *